Om KNOWHOUSE

Vad vi gör

KNOWHOUSE är en utvecklings- och utbildningsbyrå för de som vill skapa, förändra och leda i en ny tid.

  • Vi designar och genomför kunskapsutvecklande och kapacitetsstärkande insatser som gör människor bättre på att tillvarata möjligheter nu och i framtiden.
  • Vi stärker människors förmåga att göra bättre bedömningar och fatta klokare beslut i en kontinuerligt föränderlig omvärld.
  • Vi hjälper våra uppdragsgivare anpassa sina organisationer till nya verkligheter.

Detta gör vi bl a genom att erbjuda utbildningar, workshops, föreläsningar, studier och ledningsstöd. Vi kan anlitas för enstaka insatser eller längre förlopp.

Vår ansats

Världen är full av konsulter och utbildare. KNOWHOUSE utmärker sig på några sätt.

Vi söker systematiskt en mångfald av perspektiv på de frågor vi arbetar med. Svaret på en fråga kan ibland vara en ny fråga.

Vi håller oss till de stora penseldragen, de djupare och mera tidlösa frågorna och helheten, snarare än modenycker och begränsande detaljer.

Vi tillämpar ”Enlightened trial and error”. Vi prövar oss fram och lär istället för att skapa ännu en perfekt plan som inte överlever kontakten med verkligheten.

Vi arbetar medskapande. Tillsammans med våra uppdragsgivare eller deltagare formar vi en process där vi prövar och lär tillsammans.

Vi levererar insikter, förhållningssätt och en löpande förståelseprocess som hjälper människor och organisationer möta komplexitet och osäkerhet.

Nyheter och våra tankar om

Nya verkligheter